ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศลงทะเบียน1/61ศษฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2561
 2.ประกาศตารางเรียนภารเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 3.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบและตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 4.ประกาศวันรายงานตัวเป็นนิสิต ปี 2561 สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2561
 5.ปฏิทินป.ตรี ปี 2561(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 6.ปฏิทินกศ.ม.การสอนวิทย์ฯ และ ป.บัณฑิต รุ่นเข้าก่อนปี 2561(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 7.ปฏิทิน ป.บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ปี 2561(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 8.ปฏิทิน ป.ตรี5ปีฝึกสอนและ4ปีวัดผลชั้นปีที่ 4 ประจำ ปี 2561(ด่วนที่สุด)
ปฏิทิน ป.ตรี 5 ปีฝึกสอน และ4 ปี กศ.บ.การวัดและประเมิน(เฉพาะภาคเรียนที่2)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 9.รายชื่อนิสิตเลือกวิชาโท60(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้เรียนวิชาโทต่าง ๆ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2561
 10.ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน/60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2561
 11.ประกาศลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/60 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2561
 12.ประกาศคำสั่งตารางสอบและตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
 13.ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 14.ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
 15.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2561
 16.ประกาศการเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 17.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
 18.ประกาศลงทะเบียน2/60 ปฏิทินAEC(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2560
 19.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2560
 20.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 21.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 22.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต